19.06.2018

Reedel, 22. juunil lasteaed avatud 7.00 – 15.00
(Töö – ja puhkeaja seadus §25)

11.06.2018

11. juuni – 22. juuni on Põngerjate ja Sipsikute rühmad kokku pandud – õppetegevus toimub Sipsikute rühmas.

14.02.2018

Vallast on võimalus taotleda lasteaiatoidu toetust. Toetus on mõeldud lapsele, kui perekonnas on kolm või enam last ja vähekindlustatud perekonna lapsele. Selleks tuleb esitada valda taotlus, mille leiab siit:
http://www.otepaa.ee/eeskirjad-ja-korrad-taotluste-vormid1.
Sinna alla lähevad ka need pered, kus on 3 last ja nt 2 käib juba koolis jne.
Taotlust saavad lapsevanemad vajadusel ka lastekaitsespetsialisti Kristel Ilvese juures täita.

11.12.2017

Teadaanne!
Seoses Puka Lasteaia kuulumisega Otepää Valla koosseisu, siis kehtivad meile kõik uues omavalitsuses sätestatud õigused ja kohustused ning ühinemislepingus kokkulepitu.

Sellest tulenevalt hakkab alates 1. jaanuarist 2018 kehtima Puka Lasteaias KOHATASU, mis on 25,00 EUR ehk 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus (aluseks Otepää Vallavolikogu määrus 27.09.2012 nr. 1-6-10 “Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel”).

Lapsevanema osalustasust 25,00 EUR kuus, arvestatakse
30% õppe- ja mänguvahenditeks
70% lasteaia tegevuskuludeks

13.10.2017

Hingamisteede ägedad infektsioonid lastel ning nende kodused ravivõtted:

Puka Lasteaed on asutatud 1964. aastal. Puka Lasteaed on Puka valla omandis olev õppeasutus ning juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest õigusaktidest ning Puka Lasteaia põhimäärusest.
Lasteaias käib 38 last ja tegutseb kaks rühma: liitrühm „Sipsikud” 1,5-5 aastastele lastele ja liitrühm „Põngerjad” 4-7 aastastele lastele. 1. septembri 2017.a. seisuga on lasteaias 17 töötajat.

Puka Lasteaia eripäraks võib lugeda soodsat keskkonda, mis pakub rikkalikult erinevaid võimalusi ümbritseva eluga tutvumiseks.
Eripäraks on ka liitrühmade olemasolu, mis pakub rikkalikumaid õppimisvõimalusi eriealiste laste koosluse ja omavaheliste kontaktide tõttu.
Puka Lasteaed on oma neljakümneaastase tegutsemise vältel tõestanud oma elujõulisust. Lasteaias on professionaalne, asjatundlik ning kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes suudab luua tingimused kõikide laste arenguks ning toetada seda. Laste igapäevatoimingud, mäng ja vabategevused võtavad olulise osa päevakavast, kuid annavad palju võimalusi ka laste arendamiseks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks. Tervise seisukohalt on oluline, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.