27.03.2020

Lp. Lapsevanemad
Seoses kujunenud olukorraga ja lähtudes riigi meetmetest viiruse leviku peatamiseks, on Puka lasteaed ühispuhkusel ajavahemikus 6.-20. aprill 2020. Lasteaed on suletud.
Valverühm töötab Otepää Lasteaias, Pähklikese majas, Lepatriinude rühmas. Valverühma võetakse lapsi, kelle vanemad on otseselt seotud eluliselt vajalike teenuste tagamisega riigis.
Vajadusest valverühma koha saamiseks anda teada Otepää Lasteaia direktori Marju Ilistomi e-mailile marju.ilistom@otepaa.ee või telefonil 53033034.

17.03.2020

Otepää Vallavolikogu otsustas vabastada lapsevanemad Otepää valla lasteaia osalustasu maksmisest

Otsus kehtib tagasiulatavalt alates 16. märtsist kuni 1.maini 2020.

17.03.2020

Lp. Lapsevanemad
Riik on saatnud juhised lasteaedade tegevuse ümberkorraldamiseks eriolukorra ajaks. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik.
Vältimaks nakkuse edasikandumist :
1. Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse pole lubatud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet. Hommikul võtab üks lasteaia töötaja lapse ukse peal vastu, teine töötaja on rühmas. Lasteaia uks on lukus. Lapsele järele tulemise aeg lepitakse hommikul kokku. Selle päeva õpetaja kontaktnumber on välisuksel.
2. Eriolukorra ajaks on lasteaia direktoril õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi. Seepärast palun enne lapse lasteaeda toomist helistada eelmisel päeval hiljemalt kell 13 minu telefonil 53739107, et saaksime täpsustada hädavajaduse ja korraldada töö rühmas. Andmed dokumenteerin.
3. Vanemad, kes töötavad eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (nt pääste, politsei, meditsiin jne) ja riigi toimimiseks vajalikel töökohtadel (sotsiaalteenused, toiduainetetööstus, toidupood, transport jne), peavad olema lasteaiakohtadega kindlustatud 24/7. Palun andke sellisest vajadusest teada minu telefonil 53739107 ja leiame koos Teile sobiva lahenduse.
4. Alates 17. märtsist on avatud üks rühm, iga päev on tööl ühe rühma õpetaja koos abiga.
5. Mistahes haigustunnustega lapsi lasteaeda ei võeta.
6. Jätkuvalt palume lapsed koju jätta.
Olgem terved
Margot Keres

13.03.2020

Lp. Lapsevanemad
Vabariigi valitsus on teinud otsused käitumise kohta viiruse leviku ajal. Vastavalt juhistele on palve jätta
võimalusel laps koju. Lasteaed jääb avatuks kuni
edasiste juhtnöörideni, kuid haigusnähtudega lapsi rühma ei lubata. Palun olla ühenduses rühmaõpetajatega.
Head tervist soovides
Margot Keres

13.12.2019

Alates 1. jaanuarist 2020 on lastevanemate osalustasu 29.20 eurot kuus. Hinnatõusu aluseks on Otepää
Vallavolikogu määrus “Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine koolieelse lasteasutuse kulude
katmisel” ja riiklikult kehtestatud miinimumtöötasu.
Nimetatud määrus on kättesaadav LINK