14.03.2019

5. märtsi hommikul kuulsid lapsed lasteaias vastlakommetest- liulaskmisest,vastlatoitudest jne. Põngerjate rühma lapsed said teada vanasõna” Aastad pole vennad” tähenduse- eelmisel aastal oli vastlapäeval sootuks teine ilm. Vaatamata vastlapäeva vihmale sõitsime bussiga Linnamäele liugu laskma. Mägi oli meile Põngerjate rühma Gregori isa Urmo poolt ette valmistatud – aitäh talle! Lapsed tundsid suurel mäel kelgutamisest rõõmu ning liud said piisavalt pikad. Lasteaias ootas meid hernesupp ja vastlakukkel. Oli tegus ning lõbus hommikupoolik.

20.02.2019

Lasteaias on Eesti Vabariigi 101. aastapäevaga seotud tegevuste nädal. Nädala tipphetkeks oli tänane hommik, toimus kodumaa sünnipäeva kontsert. Põngerjate rühma lapsed esinesid õpitud laulude, luuletuste ja tantsudega. Mitmesse laulu ja tantsu kaasati ka pisemad – Sipsikute rühma lapsed. Lõputantsus said koos lastega jalga keerutada isegi õpetajad. Oli üks meeleolukas hommikupoolik.

08.02.2019

Loodusesõprade külaskäik
Täna käisid meil külas loodusesõbrad Tartu Poku Lasteaiast projektiga “Mida Juku prügist ei õpi, seda Juhan ei tea”. Meeleoluka etenduse käigus õpiti, kuidas hoida loodust meie ümber puhtama ja ilusamana. Loodusesõprade Kertu ja Liisi abiga saadi teada kus on prügi koht ja mis saab prügist edasi.

08.02.2019

Tähistame sõbrapäeva ja peame oma häid sõpru meeles. Lasteaia koridoris on juba praegu üleval postkastid, kuhu saate tuua heade soovidega kirju ja kaarte oma sõpradele. Postkastid avatakse sõbrapäeval, 14. veebruaril.

11.12.2017

Teadaanne!
Alates 1. jaanuarist 2019 on Puka Lasteaias lapse toidupäeva tasu:
nooremas liitrühmas (Sipsikud) 1,68 EUR päevas
vanemas liitrühmas (Põngerjad) 1,90 EUR päevas
Lapse toitlustamiseks on lapsevanemal võimalus valida toidukordade arv päevas vähemalt kalendrikuu pikkuseks perioodiks.

Tulenevalt Otepää Vallavolikogu määrusest 27.09.2012 nr. 1-6-10 “Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel” on alates 1. jaanaurist 2019 lasteaia kohatasu 27,00 EUR ehk 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus.
Lapsevanema osalustasust 27,00 EUR kuus, arvestatakse
30% õppe- ja mänguvahenditeks
70% lasteaia tegevuskuludeks

Puka Lasteaed on asutatud 1964. aastal. Puka Lasteaed on Puka valla omandis olev õppeasutus ning juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest õigusaktidest ning Puka Lasteaia põhimäärusest.
Lasteaias käib 30 last ja tegutseb kaks rühma: liitrühm „Sipsikud” 1,5-5 aastastele lastele ja liitrühm „Põngerjad” 4-7 aastastele lastele. 1. septembri 2018.a. seisuga on lasteaias 17 töötajat.

Puka Lasteaia eripäraks võib lugeda soodsat keskkonda, mis pakub rikkalikult erinevaid võimalusi ümbritseva eluga tutvumiseks.
Eripäraks on ka liitrühmade olemasolu, mis pakub rikkalikumaid õppimisvõimalusi eriealiste laste koosluse ja omavaheliste kontaktide tõttu.
Puka Lasteaed on oma neljakümneaastase tegutsemise vältel tõestanud oma elujõulisust. Lasteaias on professionaalne, asjatundlik ning kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes suudab luua tingimused kõikide laste arenguks ning toetada seda. Laste igapäevatoimingud, mäng ja vabategevused võtavad olulise osa päevakavast, kuid annavad palju võimalusi ka laste arendamiseks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks. Tervise seisukohalt on oluline, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.