13.12.2019

Alates 1. jaanuarist 2020 on lastevanemate osalustasu 29.20 eurot kuus. Hinnatõusu aluseks on Otepää
Vallavolikogu määrus “Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine koolieelse lasteasutuse kulude
katmisel” ja riiklikult kehtestatud miinimumtöötasu.
Nimetatud määrus on kättesaadav LINK