23.05.2019

Lasteaia juubel!!
Puka Lasteaed saab 55. aastaseks.
Lugupeetud endised ja tänased töötajad, praegused lasteaialapsed ja lapsevanemad!
Olete oodatud suurele sünnipäevapeole 7. juunil kell 16.00 lasteaia õuealale.
Vihmase ilma korral toimub pidu Puka Rahvamajas.
Info margot.keres@puka.edu.ee
Tel 53739107

23.05.2019

Lasteaia lõpupidu
Lasteaia lõpupidu kooli minejatele toimub 31. mail kell 16.00 Puka rahvamajas.

11.04.2019

Emadepäeva väljasõit.
Sel aastal tähistasime emadepäeva ühise väljasõiduga Elistvere loomaparki 10. mail. Uudistati erinevaid metsloomi, tutvuti nende elu ja toidulauaga, imetleti ringimüttavat ja soovijatele poseerivat karu ning otsiti puude vahelt ilvest. Mõnigi loom oli end osavasti ära peitnud. Nobedamad matkajad jõudsid ära käia ka järveäärses vaatetornis. Oli toimekas pärastlõuna. Tegevus lõppes toredas väliõppeklassis piknikuga, selleks ajaks olidki kõhud juba tühjaks läinud. Suur tänu kõigile emadele ja eriline tänu bussijuht Meelisele, kes meie käiku tegusalt toetas.

14.03.2019

5. märtsi hommikul kuulsid lapsed lasteaias vastlakommetest- liulaskmisest,vastlatoitudest jne. Põngerjate rühma lapsed said teada vanasõna” Aastad pole vennad” tähenduse- eelmisel aastal oli vastlapäeval sootuks teine ilm. Vaatamata vastlapäeva vihmale sõitsime bussiga Linnamäele liugu laskma. Mägi oli meile Põngerjate rühma Gregori isa Urmo poolt ette valmistatud – aitäh talle! Lapsed tundsid suurel mäel kelgutamisest rõõmu ning liud said piisavalt pikad. Lasteaias ootas meid hernesupp ja vastlakukkel. Oli tegus ning lõbus hommikupoolik.

20.02.2019

Lasteaias on Eesti Vabariigi 101. aastapäevaga seotud tegevuste nädal. Nädala tipphetkeks oli tänane hommik, toimus kodumaa sünnipäeva kontsert. Põngerjate rühma lapsed esinesid õpitud laulude, luuletuste ja tantsudega. Mitmesse laulu ja tantsu kaasati ka pisemad – Sipsikute rühma lapsed. Lõputantsus said koos lastega jalga keerutada isegi õpetajad. Oli üks meeleolukas hommikupoolik.

Puka Lasteaed on asutatud 1964. aastal. Puka Lasteaed on Puka valla omandis olev õppeasutus ning juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest õigusaktidest ning Puka Lasteaia põhimäärusest.
Lasteaias käib 28 last ja tegutseb kaks rühma: liitrühm „Sipsikud” 1,5-5 aastastele lastele ja liitrühm „Põngerjad” 4-7 aastastele lastele. 1. septembri 2018.a. seisuga on lasteaias 17 töötajat.

Puka Lasteaia eripäraks võib lugeda soodsat keskkonda, mis pakub rikkalikult erinevaid võimalusi ümbritseva eluga tutvumiseks.
Eripäraks on ka liitrühmade olemasolu, mis pakub rikkalikumaid õppimisvõimalusi eriealiste laste koosluse ja omavaheliste kontaktide tõttu.
Puka Lasteaed on oma viiekümne viie tegutsemisaasta vältel tõestanud oma elujõulisust. Lasteaias on professionaalne, asjatundlik ning kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes suudab luua tingimused kõikide laste arenguks ning toetada seda. Laste igapäevatoimingud, mäng ja vabategevused võtavad olulise osa päevakavast, kuid annavad palju võimalusi ka laste arendamiseks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks. Tervise seisukohalt on oluline, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.