14.01.2016

Ootame vanemaid Facebooki lehel liituma grupiga “Puka Lasteaed”.

19.06.2013

Lasteaed otsib oma meeskonda kokka, 0,3 ametikoha täitmiseks.
Avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile Võru mnt. 10, Puka alev, 67217, Valgamaa
või nele.bend@hotmail.com

Puka Lasteaed on asutatud 1964. aastal. Puka Lasteaed on Puka valla omandis olev õppeasutus ning juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest õigusaktidest ning Puka Lasteaia põhimäärusest.
Lasteaias käib 38 last ja tegutseb kaks rühma: liitrühm „Sipsikud” 2-5 aastastele lastele ja liitrühm „Põngerjad” 4-7 aastastele lastele. 1.augusti 2013.a. seisuga on lasteaias 16 töötajat.

Puka Lasteaia eripäraks võib lugeda soodsat keskkonda, mis pakub rikkalikult erinevaid võimalusi ümbritseva eluga tutvumiseks.
Eripäraks on ka liitrühmade olemasolu, mis pakub rikkalikumaid õppimisvõimalusi eriealiste laste koosluse ja omavaheliste kontaktide tõttu.
Puka Lasteaed on oma neljakümneaastase tegutsemise vältel tõestanud oma elujõulisust. Lasteaias on professionaalne, asjatundlik ning kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes suudab luua tingimused kõikide laste arenguks ning toetada seda. Laste igapäevatoimingud, mäng ja vabategevused võtavad olulise osa päevakavast, kuid annavad palju võimalusi ka laste arendamiseks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks. Tervise seisukohalt on oluline, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.