14.11.2017

22. novembril külastavad lasteaeda hambaarstid.
Kahjuks jääb 22. novembriks välja kuulutatud hambaarstide visiit lasteaeda ära. Nimelt ei tohi enam hammaste kontrolli teostada mujal, kui arsti kabinetis.
Sellest lähtuvalt oleme organiseerinud sõidu Otepääle Tervisekeskusesse kohapeale hambaarstide juurde. Aga siinkohal on jälle arvuline limiit, et kaasa saame võtta ainult 14 last.
Seetõttu palun andke rühmaõpetajatele esmaspäevase päeva jooksul teada, kas Te soovite, et Teie laps läbiks Otepääl hambaarstide kontrolli või ei. Siis sellest lähtuvalt saame juba edasi tegutseda.

14.11.2017

21. novembril sõidavad lasteaia vanemad lapsed (3a +) Aakresse vaatama Eesti muinasjutul põhinevat etendust “Kuldsed tiivad”.
Pilet 3€

13.10.2017

Hingamisteede ägedad infektsioonid lastel ning nende kodused ravivõtted:

14.01.2016

Ootame vanemaid Facebooki lehel liituma grupiga “Puka Lasteaed”.

Puka Lasteaed on asutatud 1964. aastal. Puka Lasteaed on Puka valla omandis olev õppeasutus ning juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest õigusaktidest ning Puka Lasteaia põhimäärusest.
Lasteaias käib 38 last ja tegutseb kaks rühma: liitrühm „Sipsikud” 1,5-5 aastastele lastele ja liitrühm „Põngerjad” 4-7 aastastele lastele. 1. septembri 2017.a. seisuga on lasteaias 17 töötajat.

Puka Lasteaia eripäraks võib lugeda soodsat keskkonda, mis pakub rikkalikult erinevaid võimalusi ümbritseva eluga tutvumiseks.
Eripäraks on ka liitrühmade olemasolu, mis pakub rikkalikumaid õppimisvõimalusi eriealiste laste koosluse ja omavaheliste kontaktide tõttu.
Puka Lasteaed on oma neljakümneaastase tegutsemise vältel tõestanud oma elujõulisust. Lasteaias on professionaalne, asjatundlik ning kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes suudab luua tingimused kõikide laste arenguks ning toetada seda. Laste igapäevatoimingud, mäng ja vabategevused võtavad olulise osa päevakavast, kuid annavad palju võimalusi ka laste arendamiseks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks. Tervise seisukohalt on oluline, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.